jueves, 3 de junio de 2010

CARLOTA VALERA - MARINA MOYANO 3rB ESO.

Codi: Tecnologia (unitat 2)
Data: 5/6/2010

- PROJECTE MOTOR -

Objectiu: En aquesta pràtica hem aprés a montar un motor de cuatre temps per entredre millor el funcionament dels motors de combustió interna a més de saber utilitçar certes eines per elavorar-lo.


Material:
· 2 Fustes gruïxuda
· 2 Fustes primes
· Fusta base
· Cigonyal (fil ferro gruïxut blanc)
· Alicats primes i gruixudes
· Llima
· Llapis i goma
· Regle
· Serra de dents molt separats
· Serra fina
· Paper de vidre
· Tubs de plàstic
· Funda de portafolis
· Cola blanca
· Màquina de trepar
· Celo negre (resistent)
· Ulleres de protecció
· Tissores


EXPLICACIÓ:
·Procediment: Vam mesurar dues les fustes primes, les vam tallar amb una serra de dents petits,vam fer-li quatre forats al vell migt de les fustes i aquest els vam llimar amb paper de vidre. Després vam tallar dos trossos de fusta grossa i els hi vam fer un forat petit al migt per passar el cigonyal i els hi vam fer també dues vies en un cert punt dels extrems per després ficar-hi les fustes primes travessades.
Vam tallar quatre tubs petits els vam llimar i els hi vam fer un forat a un cm de l'extrem per passar un filferro fi i desprès tot això enganxar-ho al cigonyal.
Vam tallar quatre trossos de funda de porta folis les vam ficar al migt del furat enganxat amb celo en forma de circumferència perquè els tubs petits poguessin passar còmodament per el migt i veure amb més claredat el mecanisme;després ho vam enganxar tot amb cola blanca.

·Aspectes de segueretat: Les operacions perilloses que hem realitzat al fer el projecte han sigut: tallar amb la serra sense guants però, en canvi alhora de utilitzar la màquina de trepar vam fer sevir unes ulleres de protecció per evitar lessions als ulls.

INFORMACIÓ GRÀFICA:

CÀLCULS I COMPROVACIONS:


CONCLUSIONS:
·Que hem apres?
Hem apres a montar un motor de quatre temps i entendre com funciona i a utilitzar les eines per fer-lo; com per exemple la maquina de trepar.
·Quins problemes hem tingut?
Al tallar la fusta grosa un forat sens va fer massa gran,tallant els tubs ens vam sortir una mica torts, encara que els vam llimar i no van quedar malament del tot i finalment al encolar-ho tot el motor ens va quedar una mica de costat.
·Es correspon la teoria amb la practica?
Si, encara que vam procurar tallar uns centímetres de més al cigonyal perquè no ens quedessim sense filferro al final del projecte.
·com ho milloraries?
Si tinguesim més temps a classe ho poderiem haver fet millor.

Opinió personal; no ens ha agradat fer l'informe a ordinador perquè ho hem de penjar al blog i ens haguès agradat més fer-lo a mà, a més de tenir més temps per pintar el treball així segur què ens hauria sortit més bonic.


domingo, 14 de marzo de 2010

Exercicis del llibre de tecnologia(Laura)

17-Relaciona les fonts d’energia següents amb el tipus d’energia que tenen.


Sol Energia radiant-Energia tèrmica-Energia elèctrica


Biomassa Energia Química-Energia mecànica-Energia tèrmica-Energia Elèctrica


Hidràulica Energia mecànica-Energia tèrmica-Energia elèctricaCarbó, gas i petroli Energia química-Energia mecànica-Energia tèrmica-Energia elèctrica19-Classifica en renovables o no renovables les fonts d’energia següents:


Gas natural- no renovable Fusta- renovable

Bioalcohol- renovable Petroli- no renovable

Urani- no renovable Carbó- no renovable

Oli vegetal- renovable Gas metà- no renovable

Vent- renovable Hidràulica- renovable29- Quines de les dues centrals esmentades apagaries a la nit? Analitza la resta de centrals. Per què?


La hidràulica ja que és molt més fácil d’encendre i apagar si és necesita per tindre més energia en canvi amb la tèrmica només amb tornarla a encendre gastaries molt combustible.30- Quin tipus d’energia faries servir per generar electricitat en una nau espacial o en un sàtel·lit de comunicacions?

Yo faria servir la solar fican plaques per fora que captessin el sol i no faria falta gastar petroli ni carbó per energia nuclear on a més tindrien que fer servir algun lloc especial per deixar residus i amb la solar seria un procés molt més fàcil31-On posaries una central tèrmica?

Jo la posaría al costat de les mines de carbó o sino a llocs pero on s’uneixin un oleoducte i un gaseoducte al costat d’una mina per exemple en Lleò o que coincidiesen algunes de elles com en Cordoba.39-Busca què és una central de bombament i com funciona. Quan consumeix electricitat i quan energia? per què?

Les centrals de bombament són un tipus especial de centrals hidroelèctriques que disposen de dos embalsaments situats a diferent nivell amb el que es compensen les diferències ocasionades, al llarg del dia quan l’embalsament situat més a dalt esta ple la central funciona de forma convencional. Durant les hores del dia en la qual la demanda d'energia és menor i a la nit l'aigua és bombada a l'embassament superior perquè pugui fer el cicle productiu de nou, per això la central disposa de grups de motors-bomba.47-Abans de fer servir l’energia eòlica per obtenir electricitat, les persones ja l’utiliztaven per fer altres funcions. Digues 4 d'aquests invents i descriu-los breument:

 • Per moure un molí per moldre el blat de moro i produir farina
 • Per moure baixells antics (baixells de vela)
 • Servia per a la bomba de aigua que serveixen per extreure aigua de pous o per salvar el desnivell d’un riu
 • També l’energia eòlica es fa servir amb veletes per la gent que volia saber la direcció del vent.

lunes, 8 de marzo de 2010

ACTIVITATS DEL LLIBRE (CARLOTA)

ACTIVITATS DEL LLIBRE

pàg 24 ex; 17

17. Relaciona les fonts d'energia següents amb el tipus d'energia que tenen

SOL --- E. RADIANT / E.TÈRMICA / E. ELÈCTRICA

BIOMASSA --- E. QUÍMICA / E. MECÀNICA / E. TÈRMICA / E. ELÈCTRICA

HIDRÀULICA --- E. MECÀNICA / E.TÈRMICA / E.ELÈCTRICA

EÒLICA --- E. MECÀNICA / E. ELÈCTRICA

CARBÓ, GAS I PETROLI --- E. QUÍMICA / E. MECÀNICA / E. TÈRMICA / E. ELÈCTRICA


Pàg 24 ex; 19

19. Classifica en renovables o no renovables les fonts d'energia següents:
 • BIOALCOHOL - RENOVABLE
 • URANI - NO RENOVABLE
 • VENT - RENOVABLE
 • GAS NATURAL - NO RENOBABLE
 • OLI VEGETAL - RENOVABLE
 • FUSTA - NO RENOBABLE
 • HIDRÀULICA - RENOVABLE
 • PETROLI - NO RENOVABLE
 • CARBÓ - NO RENOVABLE
 • GAS METÀ - NO RENOVABLE


pàg 24 ex; 29

29. Quines de les dues centrals esmentades apagaries a la nit? Analitza la resta de centrals. Per què?

Apagaria la central Hidràulica perquè per apagar-la unicament tinc que tancar la porta d'entrada de l'aigua i per engegar-la només obrir-la. En canvi amb la C. Tèrmica tindria que dedicar part del combustible a escalfar la caldera per més endevant poder produir el vapor que es necessita per fer funcionar la central.

Pàg 24 ex; 30

30. Quin tipus d'energia faries servir per generar elèctricitat en una nau espacial o en un satèl·lit o en un satèl·lit de conunicacions?

Faria servir l'energia nuclear encara que cal que la nau o el satel·lit estigui ven aïllat, també hauria de tenir uns recipients per poder-hi avocar els residus radioactius. Seria molt dificil controlar una central nuclear des d'una nau o un satel·lit però mitjançant la nova teconologia es podria fer facilment controlant la fusió dels nuclis amb un ordinador que s'encarregui d'aixó. Però, sempre mitjançant una Turbina y un Generador.

Pàg 24 ex;31

31. On posaries una central tèrmica?

Posaria la central tèrmica en un lloc on es disposes sense escasetat de conbustibles fossils(GAS,PETROLI,CARBÓ) I on tinguessin un bon capital per poder instaurar una bona central tèrmica que fos eficient. llocs com: Algèria, Pensilvania, Texas, Asturies..

Pàg 24 ex; 39

39. Busca què és una central de bombament i com funciona. Quan consumeix electricitat i quan energia? per què?

una central de bombament és un tipus especial de c. Hidroelèctirca que disposa de dos embasaments situats a diferents nivells a causa de la demanda d'energia al llarg del dia. Durant la nit l'aigua està en un embassament i al obrir les comportes precipita de manera que genera una força cinètica que fa moure la turbina i aquesta al generador on en transforma en E. Elèctrica. En canvi, durant les hores del dia en la qual la demanda d'energia és menor l'aigua ñes bombejada a l'embassament superior per a la nit es pugui tornar a fer el cicle. Es per això que aquesta central disposa de grups (MOTORS - BOMBA).

Segons ho he explicat a la nit consumeix electricitat i durant el matí energia per poder fer funcionar els motors/bomba. Per què al mati, no es consumeix un número tant gran d'energia però a la nit si.


Pàg 25 ex; 47

47. Digues 4 d'aquests invents i descriu-los breument:

 • l'energia Eòlica es feia servir per a fer funcionar un un organ al s I.
 • Es construïen molins per moldre el blat de moro
 • Tenia forma de ruleta i giraba de manera que mobia l'aigua
 • S'utilitzava per moure objectes i propulsar naus marines, com els baixells de vela